the doctors blog

Ρινοπλαστική - Επανεπέμβαση (Revision). Το χειρουργείο

Ρινοπλαστική επανεπέμβαση. Πλαστική στη μύτη ξανά

Η  Επανεπέμβαση ή αλλιώς Revision, μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική ή πλαστική στη μύτηRevision ρινοπλαστική ή πλαστική ρινός ονομάζεται η επέμβαση που διενεργείται εκ νέου, ώστε τυχόν λάθη ή / και παραλήψεις μίας ή και περισσοτέρων αποτυχημένων πλαστικών επεμβάσεων να διορθωθούν.

Αποτυχημένη επέμβαση. Ρινοπλαστική ξανά


Μία ρινοπλαστική επέμβαση θεωρείται αποτυχημένη είτε αφορά την εμφάνιση της μύτης, είτε τη λειτουργία της. Τότε ο ασθενής πολλές φορές αναγκάζεται να προχωρήσει σε επανεπέμβαση (Revision Rhinoplasty).

Αποτυχημένη θεωρείται η ρινοπλαστική, η οποία δεν έχει το αναμενόμενο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και ζημιώνει την φυσιολογική κινητικότητα του προσώπου η οποία είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε ατόμου ιδίως στην έκφρασή του στις κοινωνικές του εκδηλώσεις, όπως είναι το γέλιο, η απογοήτευση, το δάκρυσμα ή το χαμόγελο.

Επίσης αποτυχία θεωρείται και η ολοφάνερη επέμβαση στη μύτη, τόσο ώστε να επιβάλλεται η διόρθωση. Τονίζουμε οτι φυσικά εάν μετά από επέμβαση ρινοπλαστικής η αναπνευστική λειτουργία δεν είναι φυσιολογική, αυτή η επέμβαση ήταν σαφώς αποτυχημένη και επιβάλλεται η επανεπέμβαση.

Η επέμβαση


Ενώ οι γενικοί στόχοι της επανεπέμβασης είναι ίδιοι με αυτούς της αρχικής επέμβασης ,είναι αρκετές οι φορές που υπάρχουν περιορισμοί λόγω μεγάλης επιβάρυνσης από το αρχικό χειρουργείο. Ο ρινικός σκελετός έχει ήδη διαμορφωθεί από το πρώτο χειρουργείο με αποτέλεσμα κάποιες φορές το ζητούμενο του ασθενή να μην είναι πλέον δυνατό να επιτευχθεί. Έτσι ενώ η συζήτηση χειρουργού ασθενούς εννοείται ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε κάθε ρινοπλαστική, στην επανεπέμβαση ο ρόλος αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο χειρουργός της επανεπέμβασης, δυστυχώς, μερικές φορές είναι στη δυσάρεστη θέση να θέσει τον πήχη χαμηλότερα και σαφώς πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή γι’αυτό.

Πιθανά προβλήματα και παρεμβάσεις χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες:

 • Αφαίρεση μικρότερου τμήματος χόνδρου ή οστού κατά το πρώτο χειρουργείο, οπότε συνήθως προχωρούμε στην συμπληρωματική αφαίρεση.
 • Μετακίνηση μοσχεύματος σε λάθος θέση οπότε συνήθως η επανατοποθέτηση του ή η τοποθέτηση νέου στην σωστή θέση μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος οστού ή χόνδρου, οπότε απαιτείται η μετακίνηση των τμημάτων που έχουν μείνει σε νέα θέση, με καθήλωση και υποστήριξη για κάλυψη του ελλείματος ή η χρήση μοσχευμάτων για τον ίδιο λόγο.
 • Σχετικά με τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούμε γενικά στις ρινοπλαστικές, να αναφέρουμε ότι συνήθως προτιμούμε να τα παίρνουμε από την περιοχή του διαφράγματος, εάν αυτό είναι δυνατό. Δυστυχώς στις επανεπεμβάσεις πολλές φορές είναι επιβεβλημένο να λάβουμε τα μοσχεύματα από τον χόνδρο του αυτιού ή από τον χόνδρο των πλευρών, λόγω του ότι το διάφραγμα έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί από το πρώτο χειρουργείο.  

Οι χειρουργικοί χρόνοι


Στην επανεπέμβαση της ρινοπλαστικής μπορούν να γίνουν από πολύ λίγοι έως και πάρα πολλοί χειρουργικοί χρόνοι, γι’ αυτό τον λόγο και η χρονική διάρκεια μπορεί να ποικίλει τόσο πολύ. Ακολούθως αναφέρονται πολλοί διαφορετικοί πιθανοί χρόνοι της επέμβασης. Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός και κατά περίπτωση επιλέγονται οι κατάλληλοι συνδυασμοί

 • Μικρές τομές εντός των δύο ρουθουνιών (μη ορατές μετεγχειρητικά) και σε περίπτωση “ ανοικτής” ρινοπλαστικής ένωση των τομών μεταξύ τους στο κάτω μέρος της μύτης
 • Αφαίρεση του ύβου (καμπούρας) της μύτης
 • Ευθειασμός της μύτης (οστέινο ή/και χόνδρινο τμήμα)
 • Ανύψωση του κάτω μέρους της μύτης (σε “πεσμένη” μύτη)
 • Μορφοποίηση του κάτω μέρους (ακρορρινίου) που μπορεί να περιλαμβάνει λέπτυνση, ανύψωση, ενίσχυση κ.α.
 • Ελάττωση όλων των διαστάσεων της μύτης (σε “μεγάλη” μύτη)
 • Αύξηση όλων των διαστάσεων της μύτης ( σε “μικρή” μύτη) με την χρήση μοσχευμάτων
 • Ενίσχυση του κάτω μέρους της μύτης σε περίπτωση που κατά την έντονη εισπνοή έχουμε το φαινόμενο της εισολκής (collapse)
 • Αύξηση της γωνίας της μύτης (όπως την βλέπουμε από κάτω) σε περίπτωση που έχουμε πολύ στενή μύτη (στενή έσω βαλβίδα) και δυσκολία ρινικής αναπνοής
 • Λήψη μοσχευμάτων από τις ακόλουθες κατά σειρά προτίμησης περιοχές: διάφραγμα, άλλες περιοχές της μύτης, αυτί, θωρακική πλευρά
 • Αφαίρεση του σκολιού (στραβού) ρινικού διαφράγματος ή μετακίνησή του στην μέση γραμμή εφόσον απαιτείται
 • Ελάττωση του μεγέθους των ρουθουνιών
 • Συρραφή των τομών με απορροφήσιμα ράμματα (σε ανοικτή ρινοπλαστική τοποθετούνται 3 πολύ μικρά ράμματα στην βάση της μύτης)
 • Τοποθέτηση ήπιου πωματισμού στο εσωτερικό της μύτης για 1 ημέρα
 • Τοποθέτηση μικρού νάρθηκα στην ράχη της μύτης για 1 εβδομάδα  

Αναισθησία


Η επανεπέμβαση της ρινοπλαστικής γίνεται με γενική νάρκωση και σε κάποιες περιπτώσεις με τοπική.

Διάρκεια επέμβασης


Η επανεπέμβαση μπορεί να διαρκέσει από 45 λεπτά έως και περισσότερο από τρεις ώρες, όταν λαμβάνονται πολλά μοσχεύματα από άλλες περιοχές.Η διάρκεια της επέμβασης λοιπόν εξαρτάται από το είδος του προβλήματος.

Παραμονή στην κλινική


Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι έξι ώρες μετά από το χειρουργείο ή την επόμενη το πρωί, εάν συνδυαστεί η επανεπέμβαση με άλλες επεμβάσεις.

Αποτέλεσμα


Το αποτέλεσμα της επανεπέμβασης είναι μόνιμο.

Συνδυασμός με άλλες επεμβάσεις


Η επανεπέμβαση ρινοπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με ευθειασμό ρινικού διαφράγματος και καυτηρίαση κογχών, εάν υπάρχει ταυτόχρονα πρόβλημα στη ρινική αναπνοή και τότε πρόκειται για λειτουργική επανεπέμβαση ρινοπλαστικής (Functional Revision Rhinoplasty).

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με αδενοτομή, αμυγδαλεκτομή, φαρυγγουπερώιο πλαστική ή εκτομή σταφυλής, όταν ο ασθενής αντιμετωπίζει και προβλήματα υπνικής άπνοιας και ροχαλητού.

Μετεγχειρητικές οδηγίες


 • Ο ασθενής κινητοποιείται αμέσως μετά την επέμβαση.
 • Την επομένη του χειρουργείου αφαιρείται ο ήπιος πωματισμός.
 • Ρινοπλύσεις (με φυσιολογικό ορρό) του εσωτερικού της μύτης και εφαρμογή ρινικής αλοιφής, για ένα μήνα τρεις φορές ημερησίως.
 • Μία εβδομάδα μετά την επέμβαση αφαιρείται ο μικρός νάρθηκας από τη ράχη της μύτης ή τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων –steristrip- στην ράχη της μύτης τα οποία τα αφαιρούμε συνήθως σε μία εβδομάδα.
 • Δεν χορηγούνται αναλγητικά
 • Προληπτικά επί τετραήμερο χορηγούνται αντιβιοτικά.
 • Τα εσωτερικά ράμματα δεν αφαιρούνται διότι απορροφούνται ενώ στην περίπτωση της ανοιχτής προσπέλασης αφαιρούνται τρία πολύ λεπτά ράμματα μαζί με την αφαίρεση του νάρθηκα ή των steristrip.
 • Το οίδημα στην περιοχή της μύτης συνήθως είναι πολύ περιορισμένο και σε περίπου δύο εβδομάδες έχουν υποχωρήσει σχεδόν τελείως και είναι αντιληπτό το 80% του αποτελέσματος.
 • Σε περίπου τρεις μήνες είναι ορατό σχεδόν το σύνολο του αποτελέσματος ενώ η σταθεροποίηση και ενδυνάμωση του ρινικού σκελετού και το πλήρες αποτέλεσμα φαίνονται σε ένα περίπου έτος.
 • Σε μικρές επανεπεμβάσεις δεν υπάρχει ουσιαστικά καθόλου οίδημα μετεγχειρητικά και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αντιληπτό στο σύνολό του μόλις δέκα με είκοσι ημέρες μετά την επέμβαση  


Συχνές Ερωτήσεις


Πονάει η revision - ρινοπλαστική;


Όπως ακριβώς και στην αρχική ρινοπλαστική έτσι και στην επανεπέμβαση μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική ο πόνος είναι μηδαμινός . Το ίδιο συμβαίνει και με την αφαίρεση του πωματισμού ό οποίος με τις τελευταίες τεχνικές είναι ιδιαίτερα ελαφρύς και η αφαίρεσή του είναι ανώδυνη.

Πότε μπορεί κανείς να προχωρήσει σε επανεπέμβαση μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική;


Εννέα μήνες περίπου μετά την αρχική επέμβαση όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επούλωσης.

Παίζει ρόλο το φύλο στην επανεπέμβαση;


Όπως και στην αρχική ρινοπλαστική, η θηλυκότητα στις γυναίκες τονίζεται και δίνεται σοβαρότητα και γοητεία στους άνδρες με τη σωστή επέμβαση.

Πόσο καιρό θα κρατήσει το πρήξιμο στο πρόσωπο;


Μπορεί και να μην έχουμε καθόλου σχεδόν οίδημα εάν είναι μικρή η παρέμβαση. Εάν προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη διόρθωση τότε ισχύει ό,τι και στην αρχική ρινοπλαστική δηλαδή το πρήξιμο περιορίζεται πλέον μόνο στην περιοχή της μύτης συνήθως είναι πολύ μικρό και σε περίπου 2 εβδομάδες έχει υποχωρήσει σχεδόν τελείως.

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αντιληπτό το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επανεπέμβαση;


Όταν η παρέμβαση δεν είναι μεγάλη όπως διόρθωση μιας μικρής ατέλειας στον ύβο (καμπούρα) - τότε το αποτέλεσμα είναι άμεσα αντιληπτό σχεδόν στο σύνολό του, μόλις αφαιρεθεί ο νάρθηκας. Εάν γίνει μεγαλύτερη διόρθωση τότε ισχύει ότι και στις αρχικές επεμβάσεις δηλαδή:

 • Με την αφαίρεση του νάρθηκα φαίνεται αμέσως η διαφορά στο σχήμα της μύτης, μέσα σε μία εβδομάδα δηλαδή.
 • Για περίπου επτά μέρες ακόμη ακολουθεί πολύ γρήγορα η μείωση του οιδήματος και έχουμε σχεδόν το 80%του αποτελέσματος ενώ σε τρεις περίπου μήνες φτάνουμε σχεδόν στο σύνολο του.
 • Μετά από ένα έτος η μύτη πλέον είναι ισχυρή, ανθεκτική και το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.


Σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αντιληπτό το λειτουργικό αποτέλεσμα μετά από το revision;


Την αμέσως επόμενη μέρα από την επέμβαση και μετά την ανώδυνη αφαίρεση του πωματισμού ο ασθενής μπορεί να αναπνέει πλέον κανονικά. Το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

Πότε γίνεται η έξοδος από την κλινική μετά το revision;


Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι έξι ώρες μετά από το χειρουργείο ή την επόμενη το πρωί, εάν συνδυαστεί η επανεπέμβαση με άλλες επεμβάσεις.

Ποια παρακολούθηση χρειάζεται από τον χειρουργό μετά την επανεπέμβαση;


Μετά την επέμβαση γίνονται η αφαίρεση του πωματισμού την επόμενη ημέρα και η αφαίρεση του νάρθηκα σε μία εβδομάδα παρουσία του χειρουργού. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει νάρθηκας τοποθετούμε κάποια ειδικά αυτοκόλλητα – steristrip - στην ράχη της μύτης τα οποία τα αφαιρούμε συνήθως σε μία εβδομάδα.

Ποια είναι η τιμή, το κόστος μιας ρινοπλαστικής ;

Το κόστος της ρινοπλαστικής επανεπέμβασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με το κόστος της ρινοπλαστικής σας.


Επαναληπτική ρινοπλαστική με υπερήχους


Διαβάστε αναλυτικότερα, δείτε φωτογραφίες & βίντεο ασθενών σχετικά με το χειρουργείο επαναληπτικής ρινοπλαστικής


Ρινοπλαστική επανεπέμβαση σε βίντεο: Μιλάει για την εμπειρία της και  απαντάει στα συχνότερα ερωτήματά σας για το χειρουργείο επανορθωτικής πλαστικής στη μύτη.

Παρακολουθείστε τα βίντεο στο VIP-Rhinoplasty Channel στο YouTube.
×

Ο Εξειδικευμένος σας Ωτορινολαρυγγολόγος:
Ρινοπλαστική - Επανεπέμβαση (Revision). Το χειρουργείο
Ρινοπλαστική : Επανεπέμβαση πλαστικής στη μύτη
Περίληψη

Revision- ρινοπλαστική ή πλαστική ρινός ονομάζεται η επέμβαση που γίνεται για να διορθωθούν λάθη ή/και παραλήψεις μίας ή περισσοτέρων αποτυχημένων πλαστικών
Ειδικότητες
Πλαστική Χειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία
Σύνταξη
Δρ. Μοιρέας Γεώργιος
Τροποποίηση: Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022
Γλώσσα: ελληνικά
Αξιολόγηση
Βαθμός4,9/5 (σε 15 αξιολογήσεις)
Για να αξιολογήσετε επιλέξτε το επιθυμητό αστέρι

Κωδικός επιβεβαίωσης, γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα

Σχετικά με:
πλαστική μύτης, πλαστική στη μύτη, ρινοπλαστική, πλαστική ρινός, ρινοπλαστική επανεπέμβαση, ωρλ, πλαστική χειρουργική, αποτυχημένη πλαστική, πλαστική μύτης ξανά
Το άρθρο έχει ελεχθεί από:
TheDoctors Medical Organization
Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022
Σκοπός συγγραφής
Ενημέρωση κοινού (δεν αποτελεί πρόταση ή υποκατάσταση ιατρικής θεραπείας)
×
×
e-mail
Όνομα χρήστη
google profile
Όνομα
Επώνυμο
Ψευδώνυμο
Hμερομηνία γεννήσεως
Λίγα λόγια
×
Τρέχον συνθηματικό
Νέο συνθηματικό
Επαλήθευση νέου συνθηματικού
×
e-mail
Όνομα χρήστη
Συνθηματικό
Επαλήθευση συνθηματικού
google profile
Όνομα
Επώνυμο
Ψευδώνυμο
Hμερομηνία γεννήσεως
Λίγα λόγια